top of page

PRÁVNE SLUŽBY

STRATEGY

CL Private

Občianske vzťahy prinášajú rôzne situácie, či už v rámci rodinných, majetkových, spotrebiteľských alebo zamestnaneckých vzťahov či iných súkromných aktivít. 

Rýchly život v biznise často neumožňuje dôslednú analýzu následkov zásadných
rozhodnutí. Napriek tomu, každý zodpovedný manažér pozná riziká nedostatočnej právnej prípravy a dlhodobú neudržateľnosť rozhodovania bez kvalitnej právnickej podpory.

CL Community

Programy CL Community zabezpečujú právnu podporu komunít a verejnej sféry. Či už ide o podporu inovatívnych firiem, občianske aktivity alebo verejnú správu, advokátska kancelária zabezpečuje právne poradenstvo a zastupovanie mnohým klientom tohto charakteru.

CL Business

ŠPECIALIZÁCIA

Počas viac ako 200 tisíc hodín práce sme získali cenné skusenosti najmä v  oblastiach ako 

NAŠE SKÚSENOSTI

Advokátska kancelária Capitol Legal™ bola založená v roku 2007. Od svojho založenia poskytla stovkám klientom státisíce hodín právnych služieb a ďalších úkonov súvisiacich s administratívou, správou majetku, projektovým riadením a inými manažérskymi činnosťami a to v súvislosti s projektmi, zmluvami a súvisiacimi aktívami v značnej súhrnnej hodnote.

bottom of page