top of page

PRÁVNE SLUŽBY

Advokátska kancelária poskytuje právne služby rôznym typom klientov v rámci štandardných aj individualizovaných programov pre fyzické a právnické osoby

CL BUSINESS

STRATEGY

Živnostníci a Freelanceri

Obchodné zmluvy | Založenie a správa živnosti | Pracovné vzťahy | Ochrana a zabezpečenie majetku | Zastupovanie v súdnych a administratívnych konaniach

Malé a stredné podniky

Obchodné zmluvy | Založenie a správa spoločnosti | Vnútorné majetkové vzťahy | Pracovné vzťahy | Všeobecné obchodné podmienky | M&A | Zastupovanie v súdnych a administratívnych konaniach

Veľké korporácie

Obchodné zmluvy | Založenie a správa spoločnosti | Vnútorné majetkové vzťahy | Pracovné vzťahy | Všeobecné obchodné podmienky | Cezhraničné štruktúry a plánovanie | Obstarávanie | M&A | Cenné papiere | Zastupovanie v súdnych a administratívnych konaniach

CL_P_Bussines
CL P Private

CL PRIVATE

Spotrebitelia

Ochrana pred neprimeranými a nekalými podmienkami | Uplatňovanie spotrebiteľských nárokov | Kolektívna ochrana práv | Zastupovanie v súdnych sporoch a administratívnych konaniach

Občania

Všeobecné občianske právo | Civilné Zmluvy | Ochrana a zabezpečenie majetku | Občianstvo a Rezidencia | Pracovné vzťahy | Rodinné vzťahy | Zastupovanie v súdnych sporoch a administratívnych konaniach

CL P Community

CL COMMUNITY

STRATEGY

Startupy

Obchodné zmluvy | Založenie a správa spoločnosti | Vnútorné vzťahy |Pracovné vzťahy | Ochrana majetku | Všeobecné obchodné podmienky | Vzťahy s investormi a financovanie | Zastupovanie v súdnych a administratívnych konaniach

Tretí sektor

Založenie a správa | Vnútorné organizačné vzťahy |Pracovné vzťahy Zastupovanie v súdnych a administratívnych konaniach

Verejný sektor

Vnútorné organizačné akty | Verejné obstarávanie | Verejná a štátna služba | Analýzy zámerov | Zastupovanie v súdnych a administratívnych konaniach

bottom of page