KANCELÁRIA

Advokátska kancelária poskytuje právne služby rôznym typom klientov v rámci štandardných aj individualizovaných programov pre fyzické a právnické osoby

 

​Náš tím

Rastislav pôsobí v právnej praxi od roku 2003. Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Okrem všeobecného občianskeho, obchodného a správneho  práva sa špecializuje na spotrebiteľské právo a legislatívu v rámci sieťových odvetví, najmä v rámci energetického sektora.

Advocate | Managing Partner
JUDr. Rastislav Hanulák
  • LinkedIn Basic Black

Michal pôsobí v právnej praxi od roku 2003. Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Okrem všeobecného občianskeho, obchodného, správneho a trestného práva sa špecializuje na projektové riadenie, investičné a finančné vzťahy, ako aj na práva duševného vlastníctva a právne aspekty dát v rámci technologického sektora.

JUDr. Michal Maštena

Advocate | Managing Partner

  • LinkedIn Basic Black

JUDr. Eliška Holubčíková

Advocate |Partner

JUDr. Simona Balážová

Advocate

Mgr. Samuel Kadáš

Senior Associate

Mgr. Rebeka Tomaníčková

Junior Associate

JUDr. Andrej Orenič

Junior Associate
 

NAŠE SKÚSENOSTI

Advokátska kancelária Capitol Legal™ bola založená v roku 2007. Od svojho založenia poskytla stovkám klientom státisíce hodín právnych služieb a ďalších úkonov súvisiacich s administratívou, správou majetku, projektovým riadením a inými manažérskymi činnosťami a to v súvislosti s projektmi, zmluvami a súvisiacimi aktívami v značnej súhrnnej hodnote.

viac ako 
15 rokov
výkonu advokácie

 

Neváhajte nás kontaktovať

Dohodnite si termín stretnutia.