top of page

ŠPECIALIZÁCIA

Počas viac ako 200 tisíc hodín práce sme získali cenné skusenosti najmä v nasledovných oblastiach

STRATEGY

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Analýza súťažných podmienok | Obstarávacie procesy | PPP kontrakty

SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO

Spotrebiteľské zmluvy | Predaj tovaru na diaľku | Posudzovanie primeranosti podmienok

KORPORÁCIE

Obchodné spoločnosti a družstvá | NGO | Obchodné zmluvy | Hospodárska súťaž | Due Diligence | M&A 

GDPR & OCHRANA DÁT

Audity a poradenstvo | Politiky a podpora | Vzdelávanie a testovanie

 
IT & BLOCKCHAIN

Cezhraničné štruktúry | Správa dát | Licencovanie | IoT | Kryptonástroje a emisie | Compliance

 
ENERGETIKA

Výroba a obnoviteľné zdroje | Distribúcia | Energetická efektívnosť | Emisie | Teplárenstvo

AUTORSKÉ PRÁVO

Počítačové programy | Databázy | Audiovizuálne diela | Architektonické diela

FINANČNÉ PRÁVO

Finančné služby | Investičné schémy | FATCA/GATCA | MiFID | AML / KYC

DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE

Statická a dynamická pozemná doprava | Civilné letectvo | Elektronické komunikácie

 
TRESTNÉ PRÁVO

Národná a nadnárodná trestná legislatíva | Zastupovanie poškodených | Obhajoba v trestnom konaní

PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO

Ochranné známky | Úžitkové vzory | Patenty | Licencovanie

STAVEBNÉ ČINNOSTI

Pozemkové akvizície | Stavebné procesy | Projektové Financovanie | Realitné činnosti

bottom of page