top of page

CL PRIVATE

Spotrebitelia | Občania | Rodiny | Komunity

Občianske vzťahy prinášajú rôzne situácie, či už v rámci rodinných, majetkových, spotrebiteľských alebo zamestnaneckých vzťahov , či iných súkromných aktivít. Na základe dlhoročných skúseností je zrejmé, že je pre občanov časovo aj nákladovo výhodnejšie poznať možné negatívne následky pred uskutočnením zásadných životných krokov, ako ich neskôr riešiť.

Občania

Spotrebitelia

STRATEGY

Programy CL Private pre občanov a rodiny predstavujú dostupnú dlhodobú starostlivosť o právne potreby jednotlivcov, ako aj celých rodín.

 

Rozsah starostlivosti je nastavovaný individuálne podľa konkrétnych potrieb klienta, počnúc jednoduchými paušálmi na zníženie nepredvídateľného rizika až po komplexné programy rodinnej starostlivosti, zahrňujúcej napr. aj cezhraničné štruktúry na medzigeneračný transfer a ochranu majetku.

Pre súkromné osoby, skupiny osôb, ale aj celé rodiny, vstupujúce často do spotrebiteľských vzťahov pripravila kancelária programy CL Private pre spotrebiteľov, ktoré predstavujú právnu starostlivosť zúženú na spotrebiteľské práva a ich vymáhanie.

 

Bez ohľadu na to, či ide o zabezpečenie osobného pokoja pri nákupoch cez e-shopy, riešení dovoleniek alebo o ochranu pred nekalými praktikami napr. pri odbere energetických či finančných služieb, kancelária disponuje cennými skúsenosťami na ochranu akýchkoľvek individuálnych práv v spotrebiteľských vzťahoch.

Programy CL Private predstavujú rozumnú voľbu pri hľadaní kontinuálnej právnej starostlivosti a umožňujú výraznú redukciu nákladov jednotlivcov v porovnaní s náhlymi potrebami riešení nepríjemných následkov rôznych, vopred nekonzultovaných úkonov.

Neváhajte nás kontaktovať

Thanks! Message sent.

bottom of page